«Vømmølbasen», Hans Rotmo og «Porcelen Band» kommer til Osenhælja med både nye og klassiske vømmøl-låter!

Som følge av at Black Ingvars dessverre har blitt nødt til å trekke seg fra Osenhælja, har vi som arrangør jobbet på for å finne en god erstatter. Vi er lei oss for at Black Ingvars ikke kan komme, men vi er enormt fornøyde med at Hans Rotmo nå kommer til Osenhælja!

Hans Rotmo og Porcelenband vil gå på hovedscenen etter Rasmus Rohde og Ida Jenshus har spilt sine konserter. Festkvelden avsluttes med Hr. Smiths venner med sin hyllest til Jokke. Vi håper mange gleder seg og kommer på en fantastisk lørdagskveld på Osenhælja!

Nytt Vømmølalbum fra Rotmo

Hans Rotmo slipper sitt fjerde Vømmøl-album nå til sommeren. Det nye albumet vil ha samme utgangspunkt som den tredje plata Vømmølåret, hvor Rotmo tok for seg seg Vømmøldalen slik den så ut 10 år etter at den ble kjent. Nå, 35 år senere, får vi høre mer om hvordan det gikk med sagbruksmester Gyldentann, Stranda sag og høvleri, arbeidslaget hass Johannes Johansen, og de andre karakterene i Vømmølbygda og Porcelenstrand.

Vømmøl Spellmannslag oppnådde enorm suksess på 70-tallet med sine fengende viser og sitt smittende humør. Midt i en tid dominert av engelsk pop, erobret Vømmøl landet med sanger om arbeiderkamp, undertrykking og streik, fremført på den bredeste dialekt.

Gruppen viste publikum hvor bra norsk musikk kunne være, samtidig som den minnet folk om at vårt velferdssamfunn også har sine skyggesider.

Primus motor for Vømmøl Spellmannslag var Hans Rotmo. Han ønsket å videreføre og fornye folkemusikken på dens egne premisser, og lot seg inspirere av det som for ham og mange andre er vår tids folkemusikk: rock.

Hans Rotmo og gruppen har satt dype spor i norsk musikkhistorie. Over hele landet er Vømmøl blitt et begrep, synonymt med utkantstrøkenes kamp mot sentralisering. Mannen bak alle sangene, Hans Rotmo, mener at mye av grunnen til at Vømmøl har overlevd, er den bevisste bruken av humor. Som han selv sier: «Vømmøl gir folk kraft til å kjempe, kjempe med humør.»