Ønsker din forening å være arrangør av Osenhælja 2023?

Ønsker din forening å være arrangør av Osenhælja 2023?

Tildelingskomiteen for Osenhælja er svært fornøyde med at det endelig blir arrangert Osenhælja igjen i år. Dette gleder vi oss alle til!

Også neste år håper vi at det er noen der ute som ønsker å arrangere Osenhælja. Derfor oppfordres nå lag og foreninger i Osen om å sende inn søknad om å arrangere Osenhælja neste år. Målet er å offentliggjøre neste års arrangør på Osenhælja i år.

Frist for søknaden settes derfor til 15. juni 2022. Vi håper på mange søkere!

Søknaden sendes til leder i tildelingskomiteen for Osenhælja Astrid Jakobsen: astridja@hotmail.com

Den må inneholde navn på lag/forening, kontaktperson og planer for arrangementet. Eget skjema kan tilsendes dersom ønskelig. Ta kontakt, så ordner vi det.

Kjenner du at du vil bidra inn i tidelingskomitèen, så trenger vi i år en person fra Steinsdalen (fortrinnsvis), gjerne kvinne. Ta kontakt med lederen dersom dette virker interessant.