Ønsker din forening å være arrangør av Osenhælja 2024?

Ønsker din forening å være arrangør av Osenhælja 2024?

Også neste år håper vi at det er noen der ute som ønsker å arrangere Osenhælja.

Søknaden sendes til leder i tildelingskomiteen for Osenhælja, Kristian Momyr: kritstian@momyr.no

Søknaden må inneholde navn på lag/forening, kontaktperson og planer for arrangementet.

Søknadsfrist 21. juni 2023.