Osenhælja 2021 er avlyst!

Osenhælja 2021 er avlyst!

Fortsatt er ikke pandemien over. Arrangørene; Steinsdalen skytterlag, Strand marina og båtforening og Osen heimbygdslag har vurdert situasjonen pr. dato med tanke på å arrangere i år. Sammen med Tildelingskomiteen for Osenhelga har vi kommet til følgende konklusjon:

Vi antar at det ikke vil være åpnet for slike arrangementer det her er snakk om innen utgangen av juni dette året. Derfor finner vi å måtte avlyse arrangementet også i år. Med i vårt beslutningsgrunnlag ligger også at det forarbeidet som må gjøres før arrangementet  vanskeliggjøres på grunn av Corona-restriksjonene.

De tre arrangørene, Steinsdalen skytterlag, Strand marina og båtforening og Osen heimbygdslag vil stå for arrangementet i 2022. Forhåpentlig er verden tilbake i det normale igjen til neste år.

Steinsdalen skytterlag, Strand Marina og Båtforening og
Osen Heimbygdslag